PDA

Se full versjon : Hva mener dere om Oljeboring i Lofoten?Lopke
31-01-2013, 10:24
Er du for eller imot? og hvorfor?

carambee
31-01-2013, 13:27
Jeg er jo litt sånn at jeg ikke ser helt hysteriet. Nå vet jeg ikke hvordan havstrømmene oppfører seg, men hvis det hadde blitt et heftig utslipp lenger sør enn lofoten, så kan jo oljen drive oppover mot lofoten likevel. Hvis det skulle skje..
Jeg har jo sittet noen døgn på en plattform i mitt liv, ofte var ROV'en i havet og vi hadde tv bilde i kontrollrommet. SÅ mye fisk som det var. Og fiskebåtene vil jo ofte så nært plattformene som mulig. Dette er ikke på grunn av plattformene, heller på tross av, men likevel.. Så, ser ikke helt hysteriet, men kan ikke si at jeg er veldig for heller :lol:

IngvildK
31-01-2013, 13:29
Et stort, rungende NEI. Det er på tide å bruke penger og tid på fornybare ressurser; de ressursene vi VET vi ikke går tom for, og som ikke skader miljøet vårt. Å borre i Lofoten og Vesterålen er å ødelegge et svært viktig leveområde for fisk.

At oljenæringen vil skape flere arbeidsplasser i nord, er for meg ikke et holdbart argument. For det første vil det ta ifra mennesker jobb, gjennom fisk og turisme. På oljeplattformer og i næringen generelt hentes det inn arbeidskraft utenfra. Eventuelt vil arbeidskraften komme fra sør i landet, noe som innebærer at uansett vil det bli færre jobber til de som er bosatt i nord.

carambee
31-01-2013, 14:14
Et stort, rungende NEI. Det er på tide å bruke penger og tid på fornybare ressurser; de ressursene vi VET vi ikke går tom for, og som ikke skader miljøet vårt. Å borre i Lofoten og Vesterålen er å ødelegge et svært viktig leveområde for fisk.

At oljenæringen vil skape flere arbeidsplasser i nord, er for meg ikke et holdbart argument. For det første vil det ta ifra mennesker jobb, gjennom fisk og turisme. På oljeplattformer og i næringen generelt hentes det inn arbeidskraft utenfra. Eventuelt vil arbeidskraften komme fra sør i landet, noe som innebærer at uansett vil det bli færre jobber til de som er bosatt i nord.

Hvorfor skal de hente arbeidskraft sørfra? Det er da mange fagfolk fra nordland som jobber offshore i dag.

wangii
31-01-2013, 15:16
Jeg studerer Petroleumlogistikk, og da jeg gikk førsteåret hadde vi prosjekt om oljeboring i Lofoten. Både positive og negative sider, men mye har desverre gått i glemmeboka. En av de største farene her er jo at leteboringen/oljeboringen vil foregå såpass nærme land, at beredskapen vil ha store problemer med skadebegrensning før f.eks oljesøl treffer land. Og per dags dato tror jeg ikke det er gjort en grundig nok risikovurdering/konsekvensutredning ved eventuelle uhell. Veldig interessant tema, men jeg mener man heller bør satse på utvinning av marginale felt og å få en totalutnytting av dagens felt fremfor å begynne leteboring i Lofoten ;)

Baronthia
31-01-2013, 16:16
Det er gjort store funn både i Nordsjøen og i Barentshavet det siste året. Norge som oljenasjon bør ha råd til å vente noen år til med KU for LoVe.

timpane
23-08-2013, 12:08
For det første vil det ta ifra mennesker jobb, gjennom fisk og turisme. På oljeplattformer og i næringen generelt hentes det inn arbeidskraft utenfra. Eventuelt vil arbeidskraften komme fra sør i landet, noe som innebærer at uansett vil det bli færre jobber til de som er bosatt i nord.

IngvildK
23-08-2013, 18:33
For det første vil det ta ifra mennesker jobb, gjennom fisk og turisme. På oljeplattformer og i næringen generelt hentes det inn arbeidskraft utenfra. Eventuelt vil arbeidskraften komme fra sør i landet, noe som innebærer at uansett vil det bli færre jobber til de som er bosatt i nord.

Så hyggelig at du er ordrett enig med meg :-P

Amanthea
23-08-2013, 20:55
Altså, var vel snakk om et hundretalls arbeidsplasser da Snøhvit ble bygget, og i ettertid var det vel under ti lokale som fikk fast jobb. I Lofoten er det ikke noe universitet/høyskole, så det sier jo seg selv at det ikke vil være særlig gunstig for de lokale mtp arbeidsplasser.

Jeg er fullstendig uenig i at det skal letes etter olje her, dels fordi det er snakk om et skjørbart og viktig område, dels fordi jeg mener at de pengene heller kan gå til fornybar energi.

Asle
24-09-2013, 11:40
Jeg er vel det man kan kalle en miljøaktivist - og håper at Lofoten blir fredet i all evighet. Det er muligens en av verdens vakreste plasser, hvem vil ødelegge noe slik for noen usle arbeidsplasser.