PDA

Se full versjon : Bendelorm KRISE! HjelpKjersti&Janske
13-02-2010, 18:46
Min hoppe på 6 år fikk bendelorm fra rundball vinteren for 1 og et halvt år siden. Har prøvd med forskjellige ormekurer, men dyrlegen min er så usikker på denne typen orm. Jeg blir ikke kvitt ormen og hoppa mi skal følle i mai.... Noen som har noen gode råd eller peiling på bendelorm???=D

EvaV
13-02-2010, 18:48
Dobbel dose Banminth skal ta bendelorm :)

Lopke
13-02-2010, 18:57
Min hoppe på 6 år fikk bendelorm fra rundball vinteren for 1 og et halvt år siden. Har prøvd med forskjellige ormekurer, men dyrlegen min er så usikker på denne typen orm. Jeg blir ikke kvitt ormen og hoppa mi skal følle i mai.... Noen som har noen gode råd eller peiling på bendelorm???=D

Hva er h*n usikker på da? behandling???

Vivere
13-02-2010, 19:26
Ja dobbel dose Banminth tar bendelorm.. MEN du kan også bruke den nye kuren som er kommet nå nettopp, tror den koster 275 kr, og den tar alle typer orm, den varer lengre og den fungerer som dobbel dose banminth, så den kverker også bendelorm :)

Lopke
13-02-2010, 19:29
Mener du Ivomec comp?

EvaV
13-02-2010, 19:30
Ja dobbel dose Banminth tar bendelorm.. MEN du kan også bruke den nye kuren som er kommet nå nettopp, tror den koster 275 kr, og den tar alle typer orm, den varer lengre og den fungerer som dobbel dose banminth, så den kverker også bendelorm :)

Jepp, og denne heter forresten Ivomec Comp. :)

Kjersti&Janske
13-02-2010, 19:36
Okei, har prøvd banminth har også prøvd med dobbel ivomec comp, det var også en annen veldig dyr type jeg prøvde som het noe med x i, ingenting har tatt ormen=( Tror kanskje at hoppa mi er immun mot ormekur??? blir forvirra altså...

Dyrlegen kan så lite om bendelormen han måtte slå opp i boka si for å lese om den, og han er usikker både på behandling og forskjellige kurer...

Jorryt
13-02-2010, 19:39
Har du sendt inn avføringsprøve for å finnne ut hvilken ormekur dere skal bruke? Det er jo håpløst å dytte i hesten x antall forskjellige ormekurer uten å vite hva man behandler for.......

EvaV
13-02-2010, 19:40
Okei, har prøvd banminth har også prøvd med dobbel ivomec comp, det var også en annen veldig dyr type jeg prøvde som het noe med x i, ingenting har tatt ormen=( Tror kanskje at hoppa mi er immun mot ormekur??? blir forvirra altså...

Dyrlegen kan så lite om bendelormen han måtte slå opp i boka si for å lese om den, og han er usikker både på behandling og forskjellige kurer...

Står i veterinærkatalogen at ivomec comp skal ta bendelorm. Hvis ikke det tar det, så er det ikke godt å si hva som tar den! Den skal ta den...

Kjersti&Janske
13-02-2010, 19:45
Da skal jeg ta med meg litt møkk til dyrlegen på mandag, kanskje det er en spesiell type bendelorm eller noe... merkelig at comp'n ikke tar den.....=S takk for alle råd=)

Vet noen forresten om det er farlig å gi mye ormekur nær følling?=)

EvaV
13-02-2010, 19:53
For ivomec comp. har de ikke klarlagt hva legemiddlet gjør med drektige hopper, så det må veterinæren vurdere i det enkelte tilfellet.

Banminth kan derimot gis til drektige hopper :)

Men ja, ta avføringsprøve, for å være helt sikker på hva det er :)

Vivere
13-02-2010, 19:55
Ja, ta avføringsprøve.. Men at hesten har gått med dette i halvannet år ???? Høres jo helt vanvittig ut

Elisabeth E
13-02-2010, 20:14
Det er nok ikke hesten din som er immun mot ormekuren isåfall, det er ormene ;)

Nettopp derfor er det ugunstig å bare påte på med ormekurer i tide og utide, fordi utyskene kan bli immune, og da har man et problem med å bli kvitt dem...!

Jorryt
13-02-2010, 20:23
Står i veterinærkatalogen at ivomec comp skal ta bendelorm. Hvis ikke det tar det, så er det ikke godt å si hva som tar den! Den skal ta den...

Det er forskjellige behandlingsstrategier på forskjellige typer bendelorm. Det er derfor det er reseptbelagt! Noen veterinærer er dessverre rimelig slappe med å skrive ut ormekurer i hytt og pine!

Du trenger ikke ta med avføringsprøve til veterinæren, send den inn selv til veterinærhøyskolen.
Link til skjema:
http://www.veths.no/upload/Matinf/Para/SL-PA.31.Rekv.husdyr..pdf

Putt prøven f eks et urinprøveglass som du får kjøpt på apoteket. Eller i en vanlig plastpose:)

Harneshaug
13-02-2010, 21:29
Synes slik orm med det blotte øyet på/i avføringen? Hørtes skikkelig ille ut at dere har slitt så lenge med å bli kvitt den :(

insolita
13-02-2010, 21:31
Sikker på at det er et resistensproblem da? Det er ikke bare det at hesten blir smittet på nytt og på nytt og på nytt?

Merete & Perlene
13-02-2010, 21:33
Synes slik orm med det blotte øyet på/i avføringen? Hørtes skikkelig ille ut at dere har slitt så lenge med å bli kvitt den :(

De synes ja, gule små firkantete ledd.... så det selv når Janske sto hos oss, helt utrolig... Sånn går det når amatører (ikke deg kjersti, der hun fikk det) skal sørge for å drive stall med for som er ødelagt... de rundballene luktet fra lang avstand, helt vannvittig!

Håper du får bukt med de Kjersti, og forøvrig skal du ikke overdrive ormebehandlig før følling, men følge anbefalt dosering. Beste er å sende inn prøver, også skal hoppen ha en ormebehandling ca 2-3 uker før termin.

Torhild
13-02-2010, 21:55
De anbefaler jo uansett å gi drektige hopper en ormekur før følling, slik at ikke evt ormer skal gå over til føllet.

Her er hva som står om ivomec comp

Ivomec Comp Merial


Anthelmintikum.


ATCvet-nr.: QP54A A51
ORALPASTA til hest: 1 g inneh.: Ivermectin. 15,5 mg, prazikvantel. 77,5 mg, const. q.s. ad 1 g.


Egenskaper: Klassifisering: Ivermektin er et endektocid som tilhører gruppen makrosykliske laktoner. Prazikvantel er et syntetisk isokinolinpyrazinderivat. Virkningsmekanisme: Ivermektin binder seg selektivt og med høy affinitet til glutamatmedierte kloridionkanaler, som finnes i nerve- og muskelceller hos virvelløse dyr. Dette øker cellemembranens permeabilitet for kloridioner og fører til hyperpolarisering av nerve- eller muskelceller, som igjen resulterer i at parasittene lammes og dør. Ivermektin kan også innvirke på andre ligandmedierte kloridionkanaler, f.eks. de som er mediert av neurotransmittoren GABA. Prazikvantel innvirker på membranpermeabiliteten hos flere trematoder og cestoder, og påvirker divalent kationfluks, spesielt kalsiumhomeostasen. Prazikvantel medfører spastiske kontraksjoner i parasittens muskulatur og en rask vakuolisering av integumentet. Dette resulterer i at parasitten løsner fra vertsdyret. Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon for prazikvantel nås i løpet av 1 time, og for ivermektin etter ca. 9 timer. Halveringstid: Mengden prazikvantel i plasma avtar raskt, og ikke-målbare nivåer nås etter ca. 7,5 timer. Mengden ivermektin faller til et ikke-målbart nivå innen dag 28. Utskillelse: Prazikvantel utskilles som metabolitter via urin og fæces. Ivermektin utskilles hovedsakelig via fæces.

Indikasjoner: Til behandling av blandingsinfestasjoner forårsaket av cestoder og nematoder, eller arthropoder hos hest. Ivomec Comp har antiparasittær aktivitet mot følgende parasitter: Adulte bendelorm (cestoder): Anoplocephala perfoliata. Store strongylider: Strongylus vulgaris (adulte og arterielle stadier), Strongylus edentatus (adulte og larvestadier i vev), Strongylus equinus (adulte), Triodontophorus spp. (adulte), Craterostomum acuticaudatum (adulte). Adulte og immature (intraluminale L4-larver) av små strongylider eller cyathostomer, inkl. benzimidasolresistente stammer: Coronocyclus spp., Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicodontophorus spp., Cylicostephanus spp., Parapoteriostomum spp., Petrovinema spp., Poteriostomum spp. Adulte trichostrongylider: Trichostrongylus axei. Adulte og L4-larver av haleorm: Oxyuris equi. Adulte og L3- og L4-larver av spolorm: Parascaris equorum. Mikrofilarier av: Onchocerca spp. Øvrige rundormer i mave-tarmkanalen (adulte): Strongyloides westeri, Habronema muscae. Bremselarver i svelg og mave: Gasterophilus spp. Adulte og inhiberte L4-larver av lungeorm: Dictyocaulus arnfieldi.

Kontraindikasjoner: Skal ikke brukes til hopper som leverer melk til konsum.

Bivirkninger: Hevelser og kløe kan forekomme etter behandling av hester med kraftige infestasjoner av Onchocerca spp. mikrofilarier. Slike reaksjoner oppstår antagelig når et stort antall mikrofilarier dør. Reaksjonene forsvinner i løpet et par dager, men symptomatisk behandling kan være tilrådelig. Ved tilfeller av kraftige infestasjoner med bendelorm kan mild forbigående kolikk og løs avføring forekomme. I sjeldne tilfeller er det rapportert om hevelse og irritasjon i munn, lepper og tunge, samt spyttutsondring etter administrering. Disse reaksjonene har oppstått innen 1 time, vært forbigående, og forsvunnet i løpet av 24-48 timer etter inntak.

Forsiktighetsregler: Sikkerhet ved bruk til føll <5 måneder og til avlshingster er ikke klarlagt, og preparatet anbefales derfor ikke til disse. Eksponering for preparatet kan være skadelig for vannlevende organismer. Hester under behandling skal ikke ha direkte tilgang til overflatevann og grøfter. Forurens ikke overflatevann eller vassdrag med preparatet, eller brukte sprøyter. Parasittresistens overfor en spesiell gruppe anthelmintika kan utvikles etter hyppig, gjentatt bruk av et preparat i denne gruppen. Ved oralt inntak eller tilsøling med preparatet (f.eks. ved tilgang til brukte sprøyter) kan ivermektin gi katter og hunder, (spesielt collier, Old English Sheepdog, og beslektede raser eller krysninger), samt hav- og landskilpadder, skadelige effekter.

Drektighet/Laktasjon: Studier på laboratoriedyr viste ingen teratogen eller embryotoksisk effekt av hverken ivermektin eller prazikvantel etter behandling med anbefalte doser. Sikkerhet ved bruk til drektige og lakterende hopper er ikke klarlagt. Brukes kun i henhold til nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering: 200 mikrogram ivermectin og 1 mg prazikvantel pr. kg kroppsvekt, tilsv. en delstrek pasta (1,29 g) pr. 100 kg kroppsvekt, som en engangsdose. Innholdet i en doseringssprøyte kan behandle hester opptil 600 kg.

Tilbakeholdelsestider: Melk: Skal ikke brukes til lakterende dyr som produserer melk til konsum. Slakt: 30 dager.

Torhild
13-02-2010, 21:58
Og her er Banminth

Banminth vet. Pfizer


Anthelmintikum.


ATCvet-nr.: QP52A F02
ORALPASTA til hund 2,2&#37;: 1 g inneh.: Pyrantelpamoat 21,6 mg.


ORALPASTA til katt 11,5%: 1 g inneh.: Pyrantelpamoat 115,3 mg.


ORALPASTA til hest 44%: 1 g inneh.: Pyrantelpamoat 439 mg.


Egenskaper: Klassifisering: Anthelmintikum tilh&#248;rende tetrahydropyrimidin-gruppen. Effektivt mot b&#229;de kj&#248;nnsmodne stadier og larvestadier av gastrointestinale nematoder hos hund, katt og hest, samt mot voksne stadier av bendelorm (Anoplocephala) hos hest. Virkningsmekanisme: P&#229;virker parasittenes neuromuskul&#230;re transmisjon via stimulering av kolinerge neuroner. Dette for&#229;rsaker spastisk paralyse i parasittene. Absorpsjon: Meget liten.

Indikasjoner: Pasta til hund og katt: Spolorm: Toxocara canis, T. cati, Toxascaris leonina. Hakeorm: Ancylostoma spp., Uncinaria stenocephala. Pasta til hest: Store og sm&#229; strongylider, Parascaris, Oxyuris. Bendelorm (Anoplocephala).

Drektighet/Laktasjon: Kan gis til drektige og lakterende dyr.

Dosering:
Pyrantel-
pamoat
Pasta
2,2%
Pasta
11,5%
Pasta
44%

Hund
14 mg
10 g/15 kg

16 g/24 kg

24 g/36 kgKatt
58 mg

2 g/4 kg

3 g/6 kg


Hest

Gastrointestinale
nematoder
19 mg


1 spr&#248;yte/600 kg

Bendelorm
38 mg


1 spr&#248;yte/300 kgTilbakeholdelsestider: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet: Skal ikke oppbevares over 25&#176;C.

Pakninger: Oralpasta til hund: 2,2%: 16 g (doseringsspr&#248;yte). 10 g (tube). 24 g (tube). 5 &#215; 24 g (tube). Oralpasta til katt: 11,5%: 2 g (doseringsspr&#248;yte). 3 g (doseringsspr&#248;yte). Oralpasta til hest: 44%: 26 g (doseringsspr&#248;yte). 2 &#215; 26 g (doseringsspr&#248;yte). 10 &#215; 26 g (doseringsspr&#248;yte).

Lopke
14-02-2010, 01:05
Synes det er urovekkende at en veterin&#230;r ikke har fikset avf&#248;ringspr&#248;ve n&#229;r de &#229;penbart er usikre p&#229; behandling av bendelorm. Hvilket er veldig rart i utgangspunktet.

Vivere
14-02-2010, 01:07
Synes det er urovekkende at en veterin&#230;r ikke har fikset avf&#248;ringspr&#248;ve n&#229;r de &#229;penbart er usikre p&#229; behandling av bendelorm. Hvilket er veldig rart i utgangspunktet.

Ja.. og veldig spesiellt at veterin&#230;r ikke engang vet hvordan behandle bendelorm og m&#229; sl&#229; opp i boka ??? Trodde det var en ting alle visste... :confused: Og enda mer spesielt at hesten har g&#229;tt s&#229; insane lenge med det.. og i tillegg er drektig, alts&#229; det er veldig uheldig at noe stjeler n&#230;ringen som hoppa trenger til seg og f&#248;llet...

Jorryt
14-02-2010, 11:20
Synes det er urovekkende at en veterin&#230;r ikke har fikset avf&#248;ringspr&#248;ve n&#229;r de &#229;penbart er usikre p&#229; behandling av bendelorm. Hvilket er veldig rart i utgangspunktet.

Man kan jo ikke bare skylde p&#229; vetein&#230;ren heller da, hvis denne hesten har hatt det eier sier er bendelorm i 1,5 &#229;r! Det er jo lov &#229; tenke selv ogs&#229;, og om ikke annet kontakte en annen veterin&#230;r.
Jeg m&#229; si jeg reagerer litt p&#229; at hesten ogs&#229; er bedekt uten at man har kontroll p&#229; parasittstatus.
Avf&#248;ringspr&#248;ver folkens!!! Send inn avf&#248;ringspr&#248;ver fra hestene deres, s&#229; slipper dere &#229; behandle for parasitter som ikke fins, eller skyte spurv med kanoner.

Les dette innlegget her, skrevet av Carl Fredrik Ihler ved Veterin&#230;rh&#248;gskolen
http://www.travsport.no/PageFiles/7678/artikkeler/Innvollsparasitter.pdf

Lopke
14-02-2010, 11:43
Man kan jo ikke bare skylde på veteinæren heller da, hvis denne hesten har hatt det eier sier er bendelorm i 1,5 år! Det er jo lov å tenke selv også, og om ikke annet kontakte en annen veterinær.
Jeg må si jeg reagerer litt på at hesten også er bedekt uten at man har kontroll på parasittstatus.
Avføringsprøver folkens!!! Send inn avføringsprøver fra hestene deres, så slipper dere å behandle for parasitter som ikke fins, eller skyte spurv med kanoner.

Les dette innlegget her, skrevet av Carl Fredrik Ihler ved Veterinærhøgskolen
http://www.travsport.no/PageFiles/7678/artikkeler/Innvollsparasitter.pdf

Jo det er lov å tenke selv, og uten å vite hvor lenge eier har vært i kontakt med veterinær synes jeg likevel det er rart at vet. ikke vet behandling, eller iverksetter avføringsprøve før behandling starter.
Det er veterinæren som er fagfolket her og skal være den som vet dette. Så kan man være bakklok og tenke sitt etterpå. Men hva betaler man egentlig for? at vet. skriver ut resepten eller veiledning til rett behandling?

Jorryt
14-02-2010, 12:05
Det er hesteeiers ansvar &#229; s&#248;rge for at hesten blir parasittbehandlet. Det er ogs&#229; veldig uvanlig at voksne hester st&#229;r med en bendelormbyrde, siden ancyclostoma stort sett er parasitter som "angriper" f&#248;ll og unghest. Derfor tror jeg ikke dette er den alm bendelormen som fins i Norge, og at det kan v&#230;re derfor veterin&#230;ren ikke kjenner behandlingsstrategien.

Lopke
14-02-2010, 12:09
Det er hesteeiers ansvar å sørge for at hesten blir parasittbehandlet. Det er også veldig uvanlig at voksne hester står med en bendelormbyrde, siden ancyclostoma stort sett er parasitter som "angriper" føll og unghest. Derfor tror jeg ikke dette er den alm bendelormen som fins i Norge, og at det kan være derfor veterinæren ikke kjenner behandlingsstrategien.


Ja såklart er det eiers ansvar. Jeg skrev også "uten å vite hvor lenge hun har vært i kontakt med vet." siden den hadde hatt et problem i 1,5 år.
Men NÅR man kontakter vet. er det fagfolk som skal gi rett veiledning og råd til behandling. Og det var det jeg lurte på. En dyrlege skal da vite hvordan man behandler orm og oppfordre til avføringsprøve når denne behandlingen den har fått tydeligvis ikke fungerer?
Om det skulle være en annen orm, ville man vel funnet ut av det ved en prøve og?

Jorryt
14-02-2010, 12:22
Ja såklart er det eiers ansvar. Jeg skrev også "uten å vite hvor lenge hun har vært i kontakt med vet." siden den hadde hatt et problem i 1,5 år.
Men NÅR man kontakter vet. er det fagfolk som skal gi rett veiledning og råd til behandling. Og det var det jeg lurte på. En dyrlege skal da vite hvordan man behandler orm og oppfordre til avføringsprøve når denne behandlingen den har fått tydeligvis ikke fungerer?
Om det skulle være en annen orm, ville man vel funnet ut av det ved en prøve og?

Jo da, for all del. Det er det jeg mener med å tenke selv. Uansett hvor lenge eier har hatt kontakt med veterinær, så bør det jo ringe en bjelle når hesten fremdeles ikke er kvitt parasittene! Da bør man kontakte en annen veterinær, og jeg har jo et håp om at oppegående voksne mennesker er istand til å se dette selv. Hadde man tatt prøver for å se parasittstatus, så hadde man ikke hatt dette problemet. Og, det trenger man ikke vererinær til i utgangspunktet. Avføringsprøver er noe jeg brenner for, fordi mye av den parasittbehandlingen som foregår er i hytt og pine. Enhver stall og bør tamprøver av et representativt utvalg hester og sende inn f eks før og etter beite. Ikke nødvendigvis hvert år, men særlig staller hvor det kommer og går mye hest ville hatt stor nytte av det.

Chevaleresse
14-02-2010, 14:08
Som jeg har forst&#229;tt det, s&#229; har det mye betydning for virkningen av behandlingen n&#229;r i ormenes livssyklus man behandler. N&#229;r man behandler hesten vil man bare ta de voksne ormene, og det kan fortsatt v&#230;re egg i hesten som overlever, klekkes, og s&#229; er man i gang igjen med ny syklus. Jeg har lest flere steder at i utlandet er de n&#248;ye med &#229; behandle i flere omganger med mellomrom som passer for hvor lang tid det tar for egg &#229; klekke. Kan dette v&#230;re &#229;rsak til problemet i dette tilfellet?

Mvh Torill

Merete & Perlene
14-02-2010, 15:00
Denne hesten fikk p&#229;vist bendelorm p&#229; beite i fjor sommer, etter at hun var bedekt for&#248;vrig. Dyrlegen behandlet &#248;yeblikkelig med Ivomec Comp, og det s&#229; ut til at det var nok. Denne hesten kom til v&#229;r stall h&#248;sten 09, og ved normal ormekurbehandling (Banminth) s&#229; jeg at den hadde sm&#229; firkantede ledd i avf&#248;ring, alts&#229; ikke fri for bendelorm. Det ble deretter behandlet med dobbel Banminth og Ivomec Comp etter det etter r&#229;d fra veterin&#230;r, og en skulle tro dette hadde hulpet. Janske er ikke lenger p&#229; v&#229;r stall, men jeg trodde hun var fri for Bendelorm, da hun ikke viste ledd i avf&#248;ring ved siste ormebehandling. Leit at problemet ikke er borte, og man kan jo begynne &#229; lure p&#229; om dette er noe hesten har hatt med seg fra Nederland, eller om hun fikk det p&#229; den stallen hun sto p&#229; v&#229;ren 09 hvor det var d&#229;rlig rundball. Vi har aldri f&#248;r sett bendelorm p&#229; de hestene vi har tatt inn fra NL, og Janske hadde heller aldri dette n&#229;r hun tidligere sto hos oss, og jeg er meget n&#248;ye med &#229; g&#229; igjennom m&#248;kk etter ormebehandling, s&#229; jeg vet at jeg hadde sett det. Vi har v&#230;rt veldig n&#248;ye med &#229; fjerne m&#248;kk i lufteg&#229;rder etc, s&#229; jeg vet at jeg hadde sett det om hun hadde hatt det n&#229;r hun kom hit h&#248;sten 07 fra NL, s&#229; jeg kan ikke skj&#248;nne annet enn at hun m&#229; ha f&#229;tt det av d&#229;rlig rundball p&#229; forrige stall?

Hva mener du Jorryt? Du er jo selv veterin&#230;r, og helt enig at det b&#248;r taes avf&#248;ringspr&#248;ver for &#229; telle over egg etc, men hva mener du om opprinnelsen til denne ormen, og hvordan hun kan ha f&#229;tt det? Slik jeg har forst&#229;tt det m&#229; bendelormen ha en mellomvert, via for?

Tone Kristin
14-02-2010, 16:01
Problemet her er vel akkurat det som Torill beskriver, at ormekurene har tatt de voksne parasittene, og s&#229; har eggene f&#229;tt tid til &#229; klekke og de nye f&#229;tt vokse opp f&#248;r man hadde oppdaget det og behandlet p&#229; nytt. Om det er voksne parasitter s&#229; m&#229; man ogs&#229; behandle to ganger, andre gangen etter eggene har klekket men f&#248;r de nye parasittene har blitt store nok til &#229; legge nye egg. Ellers vil man bare havne inn i den sirkelen som hesteeier n&#229; tydeligvis er inn i.

Jorryt
14-02-2010, 16:54
Denne hesten fikk påvist bendelorm på beite i fjor sommer, etter at hun var bedekt forøvrig. Dyrlegen behandlet øyeblikkelig med Ivomec Comp, og det så ut til at det var nok. Denne hesten kom til vår stall høsten 09, og ved normal ormekurbehandling (Banminth) så jeg at den hadde små firkantede ledd i avføring, altså ikke fri for bendelorm. Det ble deretter behandlet med dobbel Banminth og Ivomec Comp etter det etter råd fra veterinær, og en skulle tro dette hadde hulpet. Janske er ikke lenger på vår stall, men jeg trodde hun var fri for Bendelorm, da hun ikke viste ledd i avføring ved siste ormebehandling. Leit at problemet ikke er borte, og man kan jo begynne å lure på om dette er noe hesten har hatt med seg fra Nederland, eller om hun fikk det på den stallen hun sto på våren 09 hvor det var dårlig rundball. Vi har aldri før sett bendelorm på de hestene vi har tatt inn fra NL, og Janske hadde heller aldri dette når hun tidligere sto hos oss, og jeg er meget nøye med å gå igjennom møkk etter ormebehandling, så jeg vet at jeg hadde sett det. Vi har vært veldig nøye med å fjerne møkk i luftegårder etc, så jeg vet at jeg hadde sett det om hun hadde hatt det når hun kom hit høsten 07 fra NL, så jeg kan ikke skjønne annet enn at hun må ha fått det av dårlig rundball på forrige stall?

Hva mener du Jorryt? Du er jo selv veterinær, og helt enig at det bør taes avføringsprøver for å telle over egg etc, men hva mener du om opprinnelsen til denne ormen, og hvordan hun kan ha fått det? Slik jeg har forstått det må bendelormen ha en mellomvert, via for?

Hester er behandlet etter gjeldende standard bendelormregime:) Det som er uvanlig er at voksne hester får så store mengder bendelorm, derfor gjentar jeg meg selv enda en gang; avføringsprøve med eggtelling:)
Jeg kjenner ikke til hvilke typer bendelorm som finnes i Nederland, det er mulig de har andre typer enn oss, så det kan jo selvfølgelig være at hoppa har dratt med seg små passasjerer herfra:)
Det som er veldig kjedelig når man ikke blir kvitt parasitter er jo at de står og infiserer luftegårder og beiter i stor stil, slik at det også er viktig å behandle hester som har gått i samme luftegårder.

Klippet fra artikkelen til Ihler ang mellomverter etc.
"Anoplocephala perfoliata er den eneste bendelormen som forekommer hos hest her i landet. Den voksne ormen er fra 2 til 8 cm lang og oppholder seg i den bakre del av tynntarm og blindtarm. Ormen trenger mellomvert (jordmidder) for en fullstendig utikling. Eggene som skilles ut av hesten opptas av midden og her bruker den ca. 4 måneder til å utvikle seg. Den infiserte midden tas opp av hesten ved beiting.
Kjønnsmoden orm i tarmen kvitter seg med de bakre leddene etter hvert som eggene er befruktet. De skiller ut hele ledd med avføringen. Tiden fra smitte til utskillsen av egg er 6- 10 uker. Den voksne bendelormen lever og reproduserer i flere måneder i tarmen.
Tidligere regnet en ikke med at bendelorminfeksjon hos hest hadde noen vesentlig klinisk betydning. Siste tiåret er det imidlertid kommet flere rapporter på alvorlige sjukdomstilstander forårsaket av A. perfoliata. De voksne ormene sitter plassert på steder som er viktig for reguleringen av tarmbevegelsene og det ser ut til at kun få ormer kan gi forstyrrelser i tarmbevegelsene."

Krussedull
14-02-2010, 18:21
Ang. avf&#248;ringspr&#248;ve.... Om man har mange hester p&#229; en utegang, holder det da &#229; sende pr&#248;ve fra bare en av hestene, eller m&#229; man sende en separat pr&#248;ve fra hver hest?

Merete & Perlene
14-02-2010, 19:52
Ang. avføringsprøve.... Om man har mange hester på en utegang, holder det da å sende prøve fra bare en av hestene, eller må man sende en separat prøve fra hver hest?

En må sende inn for hver enkelt hest. Dette fordi i en flokk hester er det en viss andel som er tyngdebærere av orm, mens andre nærmest kan være ormefri.

Jorryt
14-02-2010, 20:04
[QUOTE=Merete & Perlene;2035342]En må sende inn for hver enkelt hest. Dette fordi i en flokk hester er det en viss andel som er tyngdebærere av orm, mens andre nærmest kan være ormefri.[/QUOT

Hvis du sender inn prøver fra et representativt utvalg av flokken, så gir det et godt bilde av parasittstatus. Dvs du sender inn en prøve fra unghest, en fra føllhoppe, en fra eldre hest osv som har delt luftegård/beite. Er det f eks ti voksne ridehester på stallen, så kan du ta prøve av 2-4 stk. Er det en som f eks har vondt for å legge på seg, som presterer under forventet, har dårlig pels etc så er det lurt å sende inn prøve av den. Det koster heller ikke skjorta, tror det ligger på ca 200 kr pr prøve.

Merete & Perlene
14-02-2010, 20:12
[QUOTE=Merete & Perlene;2035342]En må sende inn for hver enkelt hest. Dette fordi i en flokk hester er det en viss andel som er tyngdebærere av orm, mens andre nærmest kan være ormefri.[/QUOT

Hvis du sender inn prøver fra et representativt utvalg av flokken, så gir det et godt bilde av parasittstatus. Dvs du sender inn en prøve fra unghest, en fra føllhoppe, en fra eldre hest osv som har delt luftegård/beite. Er det f eks ti voksne ridehester på stallen, så kan du ta prøve av 2-4 stk. Er det en som f eks har vondt for å legge på seg, som presterer under forventet, har dårlig pels etc så er det lurt å sende inn prøve av den. Det koster heller ikke skjorta, tror det ligger på ca 200 kr pr prøve.

:) Kjekt å vite, min veterinær foretrekker fra hver enkelt hest han da..

Har du forresten noe erfaring med de nye ormekurene som er basert på naturlige ingredienser??

Kjersti&Janske
14-02-2010, 22:19
Hmm, her har jeg f&#229;tt masse hjelpende svar=D dere er snille! Men problemet mitt har jo v&#230;rt at etter hver behandling har det v&#230;rt tomt for orm i b&#230;sjen jevnt veldig lenge ogs&#229; etter noen mnd kommer det plutselig ledd ut i m&#248;kka igjen uten ormekur. Derfor jeg blir s&#229; fortvilet ogs&#229; for dyrlegen kj&#248;rer bare ny ormekur og sier at n&#229; blir det borte.... Og det har ogs&#229; sett ut som det har blitt borte etter hver eneste behandling, men som sagt kommer det tilbake helt uten videre.....=SMen takker for gode r&#229;d, jeg skal sende inn avf&#248;ringspr&#248;ve selv, (tusen takk jorryt=)=)), s&#229; f&#229;r jeg svar p&#229; hva som bor inni der!=D

Tone Kristin
14-02-2010, 22:54
Hmm, her har jeg fått masse hjelpende svar=D dere er snille! Men problemet mitt har jo vært at etter hver behandling har det vært tomt for orm i bæsjen jevnt veldig lenge også etter noen mnd kommer det plutselig ledd ut i møkka igjen uten ormekur. Derfor jeg blir så fortvilet også for dyrlegen kjører bare ny ormekur og sier at nå blir det borte.... Og det har også sett ut som det har blitt borte etter hver eneste behandling, men som sagt kommer det tilbake helt uten videre.....=SMen takker for gode råd, jeg skal sende inn avføringsprøve selv, (tusen takk jorryt=)=)), så får jeg svar på hva som bor inni der!=D

Det er fordi det er egg igjen, som blir klekket og legger nye egg før de kommer ut synlig i avføringen. Det må kjøres på med en ormekur til en viss tid etter den første, for å drepe de nyklekkede larvene.

Kjersti&Janske
15-02-2010, 00:34
JA, det h&#248;res veldig ut som det er tilfelle med hoppa mi=) f&#229; sendt inn og testa s&#229; skal jeg gi to ganger med riktig kur, s&#229; fort jeg f&#229;r svar p&#229; pr&#248;vene=)

Merete & Perlene
15-02-2010, 00:39
JA, det høres veldig ut som det er tilfelle med hoppa mi=) få sendt inn og testa så skal jeg gi to ganger med riktig kur, så fort jeg får svar på prøvene=)

Det som er rart er jo at hun fikk det i høst, først med Ivomec Comp, så dobbel Banminth.... merkelig, nei send inn møkkaprøve du, så er du garantert et svar på hva som er der, også regner jeg med du får behandlingsforlag fra veterinærhøyskolen :)

HegeMarie
15-02-2010, 00:40
Hesten spiser ikke møkk i paddocken/ boksen sin,da?
Er det egg i møkken hesten spiser, så kommer jo problemet tilbake igjen.
Kanskje du skulle gitt hesten kuren, og bytte paddock-sted slik at den ikke blir utsatt for gammel møkk som kan være orme-egg i.. :)

Merete & Perlene
15-02-2010, 00:47
Tviler p&#229; at Janske spiser B&#230;sj :D

Kjersti&Janske
15-02-2010, 11:26
Janske spiser ikke m&#248;kk nei, veldig fin dame, haha=D

Anita&Svarten
15-02-2010, 11:38
Har du forresten noe erfaring med de nye ormekurene som er basert på naturlige ingredienser??

Jeg har brukt dette på hest og katt i mange år. Hestene har hatt silver lining(reseptbelagt) og kattene får verm-x. Dette virker. Men, om de allerede har fått orm, så ville jeg gitt vanlig ormekur, da urtene bruker 3 uker på å drepe allerede eksisterende orm. Kattene mine får prefender + de urtene. (Er perioder de streiker litt i å spise det, så da får de prefender).

Hestene får nå vanlig ormekur, da silver lining blir for mye styr for meg å få tilsendt når jeg kun kan ha en pakke om ganga, og verm x blir foreløpig for dyrt.

Urtene går i blodet, og gjør at ikke det blir levedyktig for ormen.

Hestene har aldri vært plaget med orm, men kattene var mye plaget med det når de gikk på vanlig kur. Etter de begynte på utene, så har de *bank i bordet* aldri hatt orm utenom de få gangene de streiker litt og heller stjeler mat hos andre, eller spiser fugler o.l.