PDA

Se full versjon : Utstillingsinformasjon - oppdatert!Mari
23-08-2006, 18:08
Her i denne tråden finner du link til eksterne nettsider med informasjon om utstillinger i Norge. Bare si ifra om dere vet om en side som burde være med i oversikten. Tråden blir oppdatert etterhvert.

Avlsplan (http://www.nhest.no/avlsplaner.html) Her finner du avlsplanen til de norske rasene, samt noen til.

Vaksinasjonsregler (http://www.nhest.no/lover/VAKSINASJONSBESTEMMELSER.pdf)

Bruksprøveregelement (http://www.nhest.no/lover/BRUKSPROVEREGLEMENT_jan2006.pdf)

Utstillingsregler (http://www.nhest.no/lover/Utstillingsreglement_sept_2005.pdf)

Når du skal på utstilling. (http://www.nhest.no/utstillinger/pdf/Nar_du_skal_pa_utstilling%20.pdf)

Mønstringsbrosjyre (http://www.nhest.no/arkiv/monstringsbrosjyre.pdf) Les brosjyren, og du vil lære hvordan du skal føre din hest foran dommerene.

Terminlister:

Sesongen er over for i år for de fleste, så jeg legger ikke ut terminlister for 2006 her, de kan du finne ved å klike litt rundt på nhest.no. Legger ut de nye listene for 2007 så fort de er klare.

Ellers anbefaler jeg å ta en titt på Norsk Hestesenter (http://www.nhest.no/)

Sakset fra nhest.no:

"Hva er en hesteutstilling ?

Hvert år arrangeres det 40-50 hesteutstillinger rundt i landet. Det er egne hingsteutstillinger, hoppeutstillinger og unghestskuer. Noen steder er det kombinerte utstillinger. Det er Norsk Hestesenter som er ansvarlig for alle offisielle hesteutstillinger i Norge. Som oftest er det imidlertid Fylkesmannens Landbruksavdeling eller andre lokale arrangører som står for avviklingen.

Utstillingene er delt opp i klasser, avhengig av hestens alder og om hoppa har hatt føll. En hest kan vises bare en gang i samme klasse i løpet av året.
Hvis du vil vise hesten din på utstilling kan du ta kontakt med den som skal ha innmeldingen. Innmeldingsskjema kan du laste ned fra Internett. Før du melder bør du lese Utstillingsreglementet. I Bruksprøvereglementet finner du beskrivelse av hva hestene må gjennomgå av bruksprøver.

For å ha utstillingsrett må hesten først og fremst være registrert i et avlsforbund eller –organisasjon. For noen raser settes det også visse krav til prestasjoner eller konkurranseresultater for å møte. I tillegg må hesten være forskriftsmessig vaksinert. Det vil si først grunnvaksinert og deretter revaksinert en gang i året. Det godtas også en vaksine i løpet av de siste tre månedene før utstillinga.

Norske hingsteutstillinger blir også kalt "kåringer". Alle hingster som skal brukes i avl må vises og godkjennes på en hingsteutstilling. Kravene som stilles til hingstene er høye, det er bare de aller beste hingstene som blir godkjent.

Følgende blir bedømt: Hestens eksteriør (utseende), bruksegenskaper (de fleste rasene må avlegge bruksprøve), dessuten gjennomføres det en omfattende helsekontroll. I 1998 ble det vist 227 hingster. 125 ble godkjent for avl.

På hoppeutstillinger har hopper 3 år og eldre adgang. De blir bedømt for eksteriør og evt. bruksegenskaper. I 1998 ble det vist 670 hopper. Unghestskuer er åpne for 2- og 3-års hopper og 2 års hingster. Noen arrangører åpner også for uoffisielle klasser for 1-åringer. På unghestskuene blir kun eksteriør bedømt.

Uoffisielle utstillinger har ikke vært så vanlige i Norge, men det blir arrangert noen, ofte i regi av raseorganisasjoner eller andre lokale foreninger.

Hvorfor har vi hesteutstillinger ?

Det finnes et stort antall forskjellige hesteraser i Norge. For at hestene skal holde høy kvalitet, det vil si være så rasetypiske, korrekte, anvendelige, friske og sunne som mulig, blir det drevet et seriøst avlsarbeid. For eksempel må en hingst som skal brukes i avl være godkjent før han begynner å bedekke. Bare de beste hingstene kan dermed anvendes i avl, og det øker sjansene for at føllene også er av god kvalitet. Meningen med utstillingene er å hele tiden forbedre kvaliteten hos de norske hestene. På en utstilling får eieren dommerens uttalelser om hestens ulike egenskaper. Dette skal være en rettesnor i det videre avlsarbeidet.

Hva skjer på en utstilling ?

De fleste arrangører sender ut informasjon og katalog på forhånd til de som er påmeldt. Les denne nøye før du reiser hjemmefra. Dessverre er det ikke alle utstillingsplasser som har oppstallingsmuligheter, så du må være forberedt på å ha hesten på hengeren eller leie rundt på den når den ikke er i utstillingsringen.

Husk vaksinasjonsattest, vannbøtte og det fôret hesten trenger i løpet av dagen. Noen arrangører krever også helseattest utstedt av veterinær og som bekrefter at hesten er frisk og ikke kommer fra en stall med smittsomme sykdommer.

Når du kommer på utstillingsplassen skal du melde deg på utstillingskontoret (sekretariatet) for å vise fram vaksinasjonsattesten. Arrangøren sjekker da at innbetalingen er i orden og du får nummerskilt. Hvis du har betalt i løpet av de siste dagene – ta med kvittering. Er det noe du lurer på i løpet av utstillinga skal du ta kontakt med utstillingskontoret.

Det er vanlig at hester i samme klasse og rase møter ved ringen samtidig. Noen ganger går de først samlet i en ring rundt dommeren for deretter å bli bedømt enkeltvis. Det er viktig at utstilleren (også kalt mønstreren) vet hvordan hesten skal vises fram. Dette er noe en må trene på i god tid før utstillinga ! Hesten skal kunne stå ordentlig oppstilt, gå rett fram og tilbake i skritt og trav. Den skal være våken og oppmerksom, men kunne stå stille når den blir bedt om det. Følg dommerens anvisninger. Flere tips om korrekt mønstring finner du i heftet Mønstring av hest. Dette kan bestilles.

Når dommerene vurderer en hest, skriver de bedømmelsen ned på et dommerkort. På dommerkortet står både de positive og negative sidene ved hesten, dessuten den endelig premiegraden. Dette får utstilleren utlevert eller tilsendt. De hestene i en klasse som utmerker seg med god kvalitet blir stilt i "kvalitet" og rangert.

I tillegg til eksteriørbedømmelse skal de fleste raser gjennomgå en bruksprøve. Sjekk i Bruksprøvereglementet eller spør arrangør hva som kreves av din hest. Eksempler på bruksprøver: kjøreprøve, travprøve, rideprøve, longering og løsvisning. Hvis hesten er premiert fra før trenger den vanligvis ikke gå ny bruksprøve. For noen raser slipper hopper med føll å vise bruksprøve.

Utstillingsklasser:
Klasse 1. Hingster 6 år og eldre
Klasse 2. Hingster 4 og 5 år
Klasse 3. Hingster 3 år
Klasse 4. Hopper 7 år og eldre som har født levende føll i utstillingsåret eller skal føde samme år, eller som tidligere har født minst to levende føll.
Klasse 5. Hopper 4-6 år med samme krav om føll som i klasse 4
Klasse 6. Hopper 4 år og eldre som ikke hører inn under klasse 4 eller 5
Klasse 7. Hopper 3 år, med eller uten føll

Unghestklasser: For hopper 3 og 2 år og for hingster 2 år. Traverhingster kan dømmes i unghestklasse på våren som 3-åringer.

Arrangøren kan bestemme at det også kan stilles ett år gamle unghester. Hopper 3 år skal som hovedregel stilles i unghestklasse før 1.august, men Norsk Hestesenter kan gi dispensasjon fra denne regelen.

Premiering:
Det kan tildeles følgende premiegrader i de enkelte klasser:
Klasse 1: 1., 2. eller 3.premie eller kåringsgrad
Klasse 2: 2. , 3. premie eller kåringsgrad
Klasse 3: Kåringsgrad
Klasse 4: 1., 2. eller 3.premie eller graden "godkjent"
Klasse 5 og 6: 2. eller 3.premie eller graden "godkjent"
Klasse 7: 2., 3.premie eller graden "godkjent"

I unghestklasser kan det tildeles graden "sløyfe".

Farge på sløyfene:
kåringsgrad – stor gul sløyfe
1.premie - hvit sløyfe
2.premie - rød sløyfe
3.premie - blå sløyfe
godkjent (hopper) - grønn sløyfe
"sløyfe" (unghest) – liten gul sløyfe"