PDA

Se full versjon : Godkjenning av mattilsynet?Ragnhild
21-11-2007, 00:33
Kom meg for øret her at man må ha godkjenning av mattilsynet for å i det heletatt bygge utegang. Kan noen bekrefte/avkrefte dette?

Sol
21-11-2007, 00:47
jeg har ikke hørt noe om det. jeg skaffet en muntlig godkjenning av to uavhengige vetrinærer i forbindelse med annet besøk, rett og slett fordi noen naboer hadde mumlet litt om dyremisshandling;) Har hatt.. skal vi se... hm.. fire ulike vetrinærer her for å behandle hester, og alle har vært inne i løsdriften min.. ingen har spurt etter en godkjenning altså. Burde de ikke gjort det om det var et krav?

Det var forresten en vetrinær som overtalte meg til å prøve løsdrift i stedet for å bygge en halvveis god, og meget midlertidig stall. Hun nevnte heller ikke noe om godkjenning.

Og det står ingenting spesifikt om dette i Forskrift om velferd for hest.

men jeg VET ikke altså!

Ingvild
21-11-2007, 01:01
Eg heller veit ingenting, men trur ikkje det trengs.

Lucinda
21-11-2007, 01:36
Er det ikkje når hestetallet kjem opp i 10 att man må ha godkjennelse??

Kjelline
08-12-2007, 01:37
Det står en del om utegang i dyrevelferdsloven, det er visse krav til størrelse o.l. 3 vegger, og utgang med mulighet for flukt. Også krav til dekke tror jeg.

Lopke
08-12-2007, 01:41
Når det er 10 eller fler hester på en stall skal den registreres. Da kommer det og inn andre krav til stallen som brannutganger og div.. husker ikke helt.
Men har aldri hørt om noe godkjenning på utegang så lenge man holder seg til reglene om leskur på 3 vegger og tørt underlag.

Roxira
08-12-2007, 03:04
Leskurets str varier etter hvor store hester som skal stå i det. Mine 3 ponnier og ene forstørrede Sportsponni trenger faktisk mindre skur enn Araber hoppa og Hannoveraneren... Så er lurt å sjekke reglene også bruke sitt eget hode ut i fra det. ;)

ANjabla
08-12-2007, 21:20
Tror nok man bare trenger godkjenning av mattilsynet dersom man skal ordne utegang for 8 hester eller flere.Har selv hatt mattilsynet innom hos meg og de nevnte ingenting om godkjenning!

Anette
09-12-2007, 15:57
jeg trodde det var 6 hester som var grensa for å måtte ha godkjenning fra mattilsynet?

Speedy As A Bullet
09-12-2007, 17:34
Mener å ha forstått det slik at nybygg skal godkjennes av mattilsynet vertfall, men hvorvidt det stemmer vet jeg ikke. Ring og hør med de :)

Mari
09-12-2007, 20:02
Eg har ikkje høyrt noko om det, vi har kun hatt vet. på besøk for å sjå på planane, samt sendt ut nabovarsel. Men får kanskje sjekke med Mattilsynet då :)

anitab
10-12-2007, 15:17
Eg trur dyr på utegang krev godkjenning ja. Trur det er slik for andre dyr, t.d sau i vertfall. Dette bør vel vere enkelt å finne ut av på Mattilsynet sine sider.
Godkjenning for stallbygg gjeld frå seks hestar og oppover.

Sol
10-12-2007, 15:23
står ingenting om det på mattilsynets sider.

anitab
10-12-2007, 17:20
Hm. Eg jobbar i avis, og synest for ei tid sidan vi hadde et innlegg frå mattilsynet i vårt distrikt om utegangssau, der det stod at en måtte ha godkjenning for å ha dyr ute heile året.

Ang. godkjenning for stallbygg så står det i forskrift for hestevelferd eller kva den heiter. Link: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050602-0505.html

Men det står visst at ein må melde inn om ein skal ha ti hestar eller fleire. Skal ein derimot drive omsetning av fleire enn seks hestar, hestesenter eller pensjonat, må ein søke om løyve etter slik eg kan forstå det.

Hm. Utegang står det også om i denne forskrifta, men ikkje noko om godkjenning. Då må ein sikkert ikkje ha det.

Sol
10-12-2007, 18:30
nei tror det bare er om man skal drive utleie/rideskole/salgsstall, eller ha mer enn ti hester altså.