PDA

Se full versjon : Hvor nøye er de på vaksinasjoner?Mathilde
08-06-2007, 00:16
Hesten min ble vaksinert 18.02.06 før jeg kjøpte han. Jeg vaksinerte han 19.02.07. Betyr dette noe? Rart om det skulle gjøre noe med en dag da men...

Wulfi
08-06-2007, 00:17
Jeg er veldig nøye! Aldri en dag over tiden!

Harneshaug
08-06-2007, 00:20
Jeg er ikke så flink med disse vaksinasjonene.... http://www.cheesebuerger.de/images/midi/konfus/c066.gif
Har ikke omgang med andre hester, men vet det er dårlig unnskyldning..

Nettan
08-06-2007, 00:21
Hvis du mener i stevnesammenheng kan du muligens få et problem ja..

Mathilde
08-06-2007, 00:21
Jeg er veldig nøye! Aldri en dag over tiden!

Jeg tenkte på stevner jeg. Det var egentlig fint lite jeg kunne gjøre det siden jeg hentet hesten den kvelden det var et år siden den ble vaksinert, og jeg fikk vite det først da jeg så kontrakten. Da var det aller snareste det kunne gjøres dagen etter, Desverre.

Annette
08-06-2007, 00:23
Hesten min ble vaksinert 18.02.06 før jeg kjøpte han. Jeg vaksinerte han 19.02.07. Betyr dette noe? Rart om det skulle gjøre noe med en dag da men...

Det betyr mye. Hvis du er uheldig og at de ser det, får du ikke starte. Hesten må grunnvaksineres på nytt. Men sånn som jeg viser aldri hestepass osv..
Men hesten må grunnvaksineres på nytt.. måtte det på min hest og, pga stygge rideskolen gjorde det samme..

Harneshaug
08-06-2007, 00:25
Pga av 1 dag?? Det høres jo merkelig ut??

Wulfi
08-06-2007, 00:26
Noen stevner krever vel at det ikke skal ha gått mer enn 6 mnd siden siste vaksinasjon....?

Annette
08-06-2007, 00:28
Det er det. Kunne ikke starte jeg pga det.. og dyrlegen jeg bruker reagerte og på det og sa at jeg måtte grunnvaksinere på nytt..

Mathilde
08-06-2007, 00:28
Det er jo UTROLIG kjipt om jeg må grunnvaksinere han på ny da... Hvordan fungerer det, og hvor mye koster det tilsammen? Hvor lenge tar det før jeg kan starte stevner igjen?

Annette
08-06-2007, 00:28
Noen stevner krever vel at det ikke skal ha gått mer enn 6 mnd siden siste vaksinasjon....?

Det gjelder Elitestevner og større..

Mathilde
08-06-2007, 00:41
Jeg sitter her nå, passe irritert.

Hvorfor kunne ikke tidligere eier gjort det litt tidligere? Og hvorfor kunne hun ikke registrert han (jaja, det kan jeg ikke klandre personen for da, men nå irriterer det meg også).

Og jeg som hadde tenkt meg på stevne 23-24 juni... *sukk*

Annette
08-06-2007, 00:46
Det spørs jo hva slags stevne det er.. nå vet jo ikke jeg hvor nøye de er hos dere, men det er jo lov å prøve å starte fordeom=P jeg starta d-stevner i 1 år før de fant det ut=P

Hanna
08-06-2007, 00:46
du må i så fall vaksinere ham to ganger etter hverandre, vanlige vaksiner (mtp pris osv iallfall) innen tre måneders mellomrom er det vel, tror jeg. hør med dyrlegen din..
du skulle spurt pent når han var der sist om han kunne skrevet på en dag tidligere ;)

Mathilde
08-06-2007, 00:52
Hanna: Det skulle jeg gjort!=P

Vi kom frem til at vi ringer rytterforbundet og spør der, så ordner jeg alt som trenger å ordnes. Var på KR1 kurs i dag, men tror jeg skal lese nøye gjennom reglementet *gøy....*

Hanna
08-06-2007, 00:57
hehe. jeg måtte grunnvaksinere på nytt, noe ordentlig dritt. men det er jo for at de skal være friske da :)

embla
08-06-2007, 01:20
hehe. jeg måtte grunnvaksinere på nytt, noe ordentlig dritt. men det er jo for at de skal være friske da :)

Hei,

det dreier seg om stort sett uskyldig "forkjølelse"... Ikke akkurat noen farlig sykdom. Jeg mener, hvor mange vaksinerer seg selv mot influensa? Eller unga sine? Har hatt vaksinerte og uvaksinerte hester om hverandre da de ble smittet av en influensaepedemi. Det var helt tilfeldig hvem som ble snørrete, fikk litt feber og hostet. Vaksinerte like gjerne som uvaksinerte.....:rolleyes:

Men når det gjelder stevner er de oftest utrolig pirkete. Jeg vet hva jeg hadde gjort, hørt med dyrlegen om han kunne endret datoen/skrevet et nytt kort. For hesten har jo det ingen betydning, og helt sikkert sunnere enn å bli grunnvaksinert på nytt.

Shadowfax
08-06-2007, 01:37
De fleste dyrleger har ingen problemer med å skrive datoen tilbake et par dager ;)

Mathilde
08-06-2007, 08:05
Men legger de ikke merke til at det er rettet på? Kunne jeg gjort det selv?

Hanna: Skal jeg vaksinere han en gang, åså 3 måneder etter? Godtar NRYF det?

Lucinda
08-06-2007, 08:07
Det gjelder Elitestevner og større..

Det gjelder internasjonale stemner....

Wulfi
08-06-2007, 08:09
Det gjelder Elitestevner og større..

Ok, jeg var litt usikker på det, så takk for info. ;-)

Lucinda
08-06-2007, 08:12
Men legger de ikke merke til at det er rettet på? Kunne jeg gjort det selv?

Hanna: Skal jeg vaksinere han en gang, åså 3 måneder etter? Godtar NRYF det?

Då må grunnvaksinere på nytt ja.

Les KRI så finner du vaksinasjonsreglane der.

Ein dag over er ein dag for mykje dessverre slik er det.

Men du tar ei vaksine og ei ny etter minimum 21 dager og maks 92 dager og hesten er da grunnvaksinert på nytt. Greit å ha alt i orden. Og så må det gå minst 7 dager frå siste vaksine til stemnestart.


§ 191 – Bestemmelser om vaksinering mot hesteinfluensa (hestehoste)
1. Hester som deltar i konkurranser, treninger eller samlinger arrangert av klubber, kretser eller utvalg tilsluttet NRYF, skal ha vaksinasjonsattest ført av veterinær (som ikke er eier av hesten) i hestepasset, som viser at hesten er grunnimmunisert mot hesteinfluensa med to vaksiner med minimum 21 og maksimum 92 dagers mel-lomrom. Videre må attesten bekrefte at hesten er revaksinert årlig med maksimum 12 måneders mellomrom etter siste vaksinasjon i grunnimmuniseringen. Det må også være gått minst 7 dager siden siste vaksinasjon før konkurranse-/trenings-/samlings-start eller ankomst til oppstallingsområde. Alle vaksinasjonene skal være dokumentert med dato, veterinærens underskrift og stempel.
2.a) Vaksinasjonsattesten skal forevises arrangør før hesten blir satt inn på konkur-ransestallen eller får adgang til oppvarmingsbanen eller konkurransebanen. Minst ¼ av attestene skal kontrolleres av OD eller arrangør. Vaksinasjonsattester skal alltid kontrolleres av stevneveterinæren ved konkurranser med veterinærbesiktigelse. Hester som ikke har vaksinasjonsattest ifølge disse bestemmelser, skal avvises fra konkurranser, treninger og samlinger dersom:
– vaksinasjonsattest ikke kan forevises på stevneplassen
– gyldig grunnvaksinasjon mangler
– fristen for revaksinasjon er overskredet med mer enn 1 måned en eller flere gang-er
– siste revaksinasjon er skjedd for mer enn 365 dager siden.
b) Dersom ekvipasjen likevel har startet, ilegges hesten startnekt frem til den om nødvendig er grunnvaksinert på nytt og gyldig vaksinasjonsattest kan forevises. Kravet om ny grunnvaksinasjon skrives på vaksinasjonsattesten av overdommeren. Ansvarlig person ilegges sanksjon iht følgende: Dersom eneste avvik var at fristen for revaksinasjon var overskredet med opptil 1 måned en eller flere ganger før siste
vaksinering før start, ilegges advarselkort. Dersom hesten manglet grunnimmunise-ring eller hadde vaksinasjonsintervall på mer enn 12 måneder, ilegges bot. Dersom hesten var vaksinert i hht til regelverket, men ikke kunne vise gyldig vaksinasjons-attest på stevneplassen, ilegges ansvarlig person advarselkort.
Oppnådd resultat strykes dersom hesten manglet grunnimmunisering eller hadde vaksinasjonsintervall på mer enn 12 måneder.
c) Dersom eneste avvik er at fristen for revaksinasjon er overskredet med opptil 1 måned en eller flere ganger før siste vaksinering før start, får likevel hesten starte.
I dette tilfellet skal ansvarlig person ilegges advarselkort og hesten startnekt for nye stevner, inntil den er grunnvaksinert på nytt og gyldig vaksinasjonsattest kan fore-vises. Kravet om ny grunnvaksinasjon skrives på vaksinasjonsattesten av over-dommeren.
3. Hester med manglende grunnimmunisering eller vaksinasjonsintervall på mer enn 12 måneder, må grunnimmuniseres på nytt.
4. Ved utstedelse av hestelisens må det fremlegges attest for utførte vaksinasjoner mot hesteinfluensa – se § 134.2.b og 3.b.
5. Hestepasset skal brukes som vaksinasjonsattest.
Anm.: Ovenstående bestemmelser er minstekrav. Vaksinasjonene bør utføres etter Veterinærinstituttets anbefalinger, dvs.:
a) Grunnimmunisering: To vaksiner gitt med 4–6 ukers mellomrom fulgt av en tredje vaksine etter 6 måneder.
b) Vedlikeholdsvaksinering: Revaksinering gjøres med 6 måneders mellom-rom. Ved spesiell fare for hesteinfluensa bør hesten revaksineres med 3–4 måneders mellomrom.
Følges denne anbefaling, vil en automatisk være innenfor ovennevnte min-stekrav.

Mathilde
08-06-2007, 08:14
Hvis jeg vaksinerer han en gang, derretter 4-6 uker etter, kan jeg da starte stevner? Eller må jeg vente til han har fått den siste sprøyten et halvt år senere?

Lucinda
08-06-2007, 08:15
Hvis jeg vaksinerer han en gang, derretter 4-6 uker etter, kan jeg da starte stevner? Eller må jeg vente til han har fått den siste sprøyten et halvt år senere?

les over her du....

to vaksiner er alt du trenger. Det er det som er grunnvaksine

Lucinda
08-06-2007, 08:17
Det er enten internasjonalt eller elite.
Ellers ja, 1 år, ikke en dag over xp


Det er internasjonale stemner.........

Shadowfax
08-06-2007, 11:02
Men legger de ikke merke til at det er rettet på? Kunne jeg gjort det selv?

Du må evnt få dyrlegen til å skrive nytt kort i det tilfellet. Tenkte mest på dersom du hadde gjort han klar over dette d han vaksinerte hesten.. Da kunne han bare satt datoen en dag eller to tilbake.. De fleste gjør det uten problemer.

Hanniball
08-06-2007, 20:52
Rart ikke dyrlegen gjorde i det i første omgang,altså bare skrev en dag tidligere,for tror det er ca. 3 dagers slingringsrum med de vaksinene..

Annette
08-06-2007, 21:10
Synes godt at alle dyrleger bare skrev den samme datoen som stod der før, uansett om det var en dag etter eller før.. hadde jo vært mye greiere hvis du ikke fåt til det med vaksine akuratt den dagen..

Shadowfax
08-06-2007, 21:22
Surrete dyrleger.. de må minnes på alt ;) Eller, skriv inn på kortet selv mens dyrlegen er der, så husker man det i hvertfall ;)

Mathilde
08-06-2007, 21:25
Surrete dyrleger.. de må minnes på alt ;) Eller, skriv inn på kortet selv ;)

Problemet er jo at vaksinasjonskortet er i passet=S. Reagerer de dersom jeg retter et 8 tall til f.eks et 6 tall? Det kan jo være at dyrlegen hadde vært uheldig å skrevet feil hvis dere skjønner.

Skulle ønske jeg hadde spurt han om det da han var der, men eieren til hesten sa den måtte vaksineres innen 2 uker da jeg kjøpte han, så jeg trodde det var ut den måneden den ble vaksinert i.

Rosita!
09-06-2007, 01:48
Jeg har aldri vaksinert på samme dato hvert år bare samme måned og har aldri vært noe problemer med det i stevnesammenheng.

Shadowfax
09-06-2007, 02:02
Men du har neppe overskredet datoen da?

Hanna
09-06-2007, 02:07
Problemet er jo at vaksinasjonskortet er i passet=S. Reagerer de dersom jeg retter et 8 tall til f.eks et 6 tall? Det kan jo være at dyrlegen hadde vært uheldig å skrevet feil hvis dere skjønner.altså, du kan jo bare rette det selv, og hvis noen spør kan du si at dyrlegen skrev feil og så rettet det. men det KAN jo også hende noen er utrolig pirkete sånnsett, og det har jo noe med "korrekthet" å gjøre, hvor ærlig du vil være...

Rosita!
09-06-2007, 02:14
Måtte sjekke nå...og jo på flere av de hesten jeg har vært på stevner med så er datoen overskredet....

Ene ble vaksinert 3jan ene året og så 16jan neste år

en annen 1mars ene året og så 31mars neste år

Har aldri trodd det gjorde noe,bare at det var innen samme mnd.
Men har uansett aldri hatt problemer med det og vært på ganske mange stevner oppigjennom også...

-Marit Petra-
09-06-2007, 02:15
Jeg fikk ikke starte på stevne pga. dette. Men nå er det jo dyrleger som skriver feil dato også.. Litt slik med vilje..

Hanna
09-06-2007, 02:15
da har du vært heldig med de som sjekker...!

Hanna
09-06-2007, 02:16
Jeg fikk ikke starte på stevne pga. dette. Men nå er det jo dyrleger som skriver feil dato også.. Litt slik med vilje..

med vilje?! :shock:
sånn at de skal tjene penger på at du må vaksinere mer, da??

Annette
09-06-2007, 02:21
Skrive feil dato:O
Teite dyrleger altså.. det er dårlig gjort! vet at mamma følger godt emd på hestepasset ja, eller vaksinasjonskortet=P

-Marit Petra-
09-06-2007, 02:31
med vilje?! :shock:
sånn at de skal tjene penger på at du må vaksinere mer, da??

Ikke slik, de hjelper deg å jukse. Setter datoen tilbake slik at du slipper å begynne på nytt med grunnvaksine. Irriterer meg grenseløst over at jeg glemte den hersens spøryta :@

Hanna
09-06-2007, 02:36
åja, sånnsett ja! nå begynte jeg å lure altså :p
ja, det har jeg opplevd selv, synes det er helt greit jeg. en dag fra eller til spiller jo absolutt ingen rolle..

Shadowfax
09-06-2007, 09:23
Måtte sjekke nå...og jo på flere av de hesten jeg har vært på stevner med så er datoen overskredet....

Ene ble vaksinert 3jan ene året og så 16jan neste år

en annen 1mars ene året og så 31mars neste år

Har aldri trodd det gjorde noe,bare at det var innen samme mnd.
Men har uansett aldri hatt problemer med det og vært på ganske mange stevner oppigjennom også...

Da har du vert HELDIG!
Ville aldri trodd på at det kunne funke..
Veit et par hester som feks skal på VM har måtte fått justeringer før de dro i frykt for å bli avvist i innsjekken pga en dag feil..
Kommer vel an på hva slags folk som sjekker de inn.. noen er mer firkanta enn andre..

-Marit Petra-
09-06-2007, 11:57
Jaaa! Bare får å få meddelt andre min utrolige glede nå, så får jeg faktisk lov til å starte! Tok første sprøyta 1.juni, og skal ta nr to den 22.juni, for da går det 21 dager til andre sprøyta, og sju dager til rittet. Det var visst godkjent :digger: Og stevneledelsen fant ut dette for meg, uten at jeg ba om det. De skal ihvertfall ha ros! Flinke Orkdal & Omegn Rideklubb.

Lucinda
09-06-2007, 14:42
Jaaa! Bare får å få meddelt andre min utrolige glede nå, så får jeg faktisk lov til å starte! Tok første sprøyta 1.juni, og skal ta nr to den 22.juni, for da går det 21 dager til andre sprøyta, og sju dager til rittet. Det var visst godkjent :digger: Og stevneledelsen fant ut dette for meg, uten at jeg ba om det. De skal ihvertfall ha ros! Flinke Orkdal & Omegn Rideklubb.


Det er heilt etter reglane det. Om du leser KR. ;)

Lucinda
09-06-2007, 14:45
Da har du vert HELDIG!
Ville aldri trodd på at det kunne funke..
Veit et par hester som feks skal på VM har måtte fått justeringer før de dro i frykt for å bli avvist i innsjekken pga en dag feil..
Kommer vel an på hva slags folk som sjekker de inn.. noen er mer firkanta enn andre..

Man kan få starte med overskrede vaksinasjoner så lenge det ikkje er over 1 mnd over tida, men man skal da ha gult kort og påskrive i passet att hesten ikkje får starte fleire stemner før den er grunnvaksinert på nytt.

Har vel ingen ting med å være firkanta. Man skal følge regelverket.

-Marit Petra-
09-06-2007, 15:00
Det er heilt etter reglane det. Om du leser KR. ;)

Hehe, jeg har jo faktisk lest KR også, men det er tydeligvis altfor lenge siden ;)

Mathilde
09-06-2007, 19:51
Jeg forstod ikke det helt, Lucinda.

Altså, jeg kan starte stevner dersom datoen er ikke er overskredet over 1 mnd, men da skal jeg ha et kort som sier jeg ikke kan starte før den er grunnvaksinert på ny?

Lucinda
09-06-2007, 20:26
Jeg forstod ikke det helt, Lucinda.

Altså, jeg kan starte stevner dersom datoen er ikke er overskredet over 1 mnd, men da skal jeg ha et kort som sier jeg ikke kan starte før den er grunnvaksinert på ny?

Du får gult kort = advarselskort, og påskrift i passet att hesten ikkje får starte fleire stemner før den er grunnvaksinert på nytt. Om stevneledelsen holder seg til reglementet. Det er dersom revaksinasjonen ikkje overskrides mmed meir enn ein mnd. Står i KRI.

Eg har sett det blitt praktisert.

Mathilde
10-06-2007, 00:10
Du får gult kort = advarselskort, og påskrift i passet att hesten ikkje får starte fleire stemner før den er grunnvaksinert på nytt. Om stevneledelsen holder seg til reglementet. Det er dersom revaksinasjonen ikkje overskrides mmed meir enn ein mnd. Står i KRI.

Eg har sett det blitt praktisert.

Men etter den er grunnvaksinert på ny betyr ikke dette noe?

Lopke
10-06-2007, 00:12
Er en artikkel om hesteinfluensa på hest.no nå... leste at det ikke finnes noen kur for denne sykdommen så jeg forstår egentlig godt de er strenge på det og irriterer meg litt på folk som gir faen i å vaksinere..

Shadowfax
10-06-2007, 00:34
Her blir vi nekta å ta hesten av hengeren om det er gått over. "god tur hjem" -opplegg.


Et "problem" Ingvild, det kan jo være feks ferier, opptatte dyrleger osv.. ;) Ooog glemske mennesker..

På Hugur sitt ble det lagt merke til og notert at det var gått 2 dager over for sånn ca 3-4 år siden. DEN begynte de å diskutere på VM.. Nøye= ja!

Shadowfax
10-06-2007, 00:51
Jeg skjønner hva du mener og er i aller høyeste grad enig ;)
Men tida kan gå fort av og til.. og feks med 50 hester kan fort en glippe utenom systemet en gang ;)

Shadowfax
10-06-2007, 01:11
EN gang ja, men ikke hvert eneste år!
Og har man 50 hester så velger man nok å vaksinere de på samme tid, ta alle sammen på en uke eller noe. En vaksine tar jo maks 2 minutter.

Litt mer komplisert her ;) Noen på årlig og noen på halvårlig.. Og kommer det nye hester feks så har de jo forskjellige datoer ;) Men man prøver jo så godt man kan :)

Lopke
10-06-2007, 19:45
jepp helt enig. Man trenger jo ikke vaksinerer på dagen.. Man kan fint gjøre det en måned før fristen går ut! så egentlig har man veldig god tid til å få dette gjort. Eneste unntak er dovenskap.

Annette
11-06-2007, 00:49
sånn som jeg(mamma) vaksinerte Monør 5 juni isteden for 8.ende.. men sant det går ann å fliytte det, eller at vi vaksinerer den 24. des? eller noe..

Azze
21-06-2007, 21:34
Hoppa jeg har på fòr skal egentlig grunnvasineres på nytt, fikk jo ikke vite når hun skulle vaksineres... "hmm, ganske snart tru i, men vent litt så ska i sjekke" Etter mye om og men så fann vi kortet, da viste det seg at dyrlegen hadde glemt og skrive på fra i fjor, så vi måtte vente med det, en halv evighet.... SÅ fikk vi det kortet og vips, mange dager over fristen...Bah!

Men eierne kan grunnvasinere den hoppa selv, skulle ha hvert gjort i 1999 ser jeg. Jadda, her følger vi med..

Nina & Flight
21-06-2007, 21:55
Hm.. jeg kan ikke finne noe i Flight sitt hestepass om vaksinasjoner..
Enten så er hun ikke vaksinert, eller så er hun, bare det er oppført en annen plass..
For hun må vell ha alle vaksinene i orden siden hun ble importerte fra irland til Scotland regner jeg med..
Tror det lureste blir å grunn vaksinere hun igjen jeg :rolleyes: