Vi vil oppfordre alle som legger ut kjøp- og salgstråder på forumet til å opptre seriøst. Har du inngått en avtale om enten å kjøpe eller selge, så innebærer dette at du som selger skal sende varen til avtalt tid og at du som kjøper skal betale til avtalt tid.

Ett tips er å gi beskjed om du er forhindret fra å holde det du har avtalt. Ikke gjør deg utilgjengelig ved ikke å svare på henvendelser du måtte få.

Useriøs opptreden som uteblivelse av enten forsendelse eller betaling vil bli innrapportert. Ved tre innrapporteringer vil du bli utestengt fra kjøp- og salgstrådene. Salgstråder som postes utenfor kjøp- og salgstrådene vil bli slettet umiddelbart.

Er du innrapportert som useriøs kjøper eller selger vil vi sende deg en PM på dette.

Vær ærlig og redelig!

Du som annonserer på disse foraene har mulighet til selv å slette innleggen dine når annonsen ikke lenger er aktuell. Vi vil alike vel rydde i salgsforaene fra tid til annen! Vi vil derimot ikke slette annonser som ikke er eldre enn 3 mndr.